Chính sách giao hàng

Chính sách giao hàng của Hệ thống nhà thuốc Mát Tay

– Tại thành phố Quy Nhơn:

+ 8:00 – 15:00 : Tối đa 03 giờ kể từ lúc nhận được đơn hàng.

+ 15:00 – 8:00 : Tối đa 12 giờ kể từ lúc nhận được đơn hàng.

– Khu vực tỉnh lân cận: Giao hàng thu tiền tại nhà qua bưu điện (COD)

+ 8:00 – 15:00 : Tối đa 24 giờ kể từ lúc nhận được đơn hàng.

+ 15:00 – 8:00 : Tối đa 48 giờ kể từ lúc nhận được đơn hàng.

– Hỗ trợ giao hàng toàn quốc: Giao hàng thu tiền tại nhà qua bưu điện (COD)

Thời gian giao hàng từ 2-5 ngày tùy theo địa chỉ người nhận.

Thông tin hỗ trợ: 1900292997